• القطار سيتوقف في العودة و سنفوز في المغرب الشقيق و دامت الصداقة

  • coucou salut je sper que tu va bien+++++5555 pour toi est ton blog ok bey ...attent jai oubli un mot....prend soin de vu ok est té tres belle je te jure est si tu veux ou tu peux pass ton msn ....si normal je ponse

  • ok mé lukan maytoikafche asam dire

  • man 9al anaho tojado nihaya